Tarieven en voorwaarden

Tarieven

 • 1 groepsles per week, € 29,50 per maand (lesuurtarief € 8,50)
 • Een proefles kost € 5,00
 • Cursus Mindfit: € 100,00 voor 5 lessen van ca. 1,5 uur

Voorwaarden

 • Bij YogaKompas neem je op basis van een abonnement deel aan de vaste groepsles van jouw keuze (bijvoorbeeld hatha yoga, woensdag 19.45 – 20.45 uur). Je abonnement geeft recht op 42 groepslessen (42 weken) per jaar.
 • Je betaalt je abonnement per maand. Het lesuurtarief is omgerekend naar een maandbedrag op basis van 42 lessen per jaar.
 • De betaling van het abonnementsgeld is per maand en moet voor de 5e van iedere maand op het bankrekeningnummer van YogaKompas zijn overgemaakt, o.v.v. je naam en kenmerk (die ontvang je bij bevestiging van je aanmelding).
 • Bij in gebreke blijven van de betaling wordt het abonnement beëindigd. Eventuele financiële schade wordt verhaald op de deelnemer.
 • Het abonnement is geldig voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging.
 • Bij een tweede groepsles per week ontvang je 25% korting op deze tweede les.
 • In de schoolvakanties (voortgezet onderwijs Noord Nederland) zijn er geen lessen, tenzij anders aangegeven.
 • Je mag, in overleg, een gemiste les inhalen op een ander moment.
 • Aanmelden doe je via het aanmeldformulier. Je verklaart je akkoord met de voorwaarden door ondertekening van het aanmeldformulier. Dit stuur je retour of geef je af bij de eerste les. Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding met daarin de betalingscondities.
 • Opzeggen van een abonnement kan schriftelijk met een opzegtermijn van 1 maand.
 • Deelname is op basis van eigen inschatting van de gezondheid. Fysieke klachten moeten vooraf altijd worden gemeld. YogaKompas draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
 • YogaKompas behoudt zich het recht voor om groepslessen te wijzigen.
MENU